หลากหลายเส้นทาง หลากหลายความฝัน

หลากหลายเส้นทาง หลากหลายความฝัน ที่ฉันได้เดินทางไป ถูกทางบ้าง ผิดทางบ้าง

เดินทางไปตามหาความฝันของฉันที่เด่นชัดมีเพียงหนึ่งเดียว จากความฝันที่หลากหลายของฉัน

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในเร็ววันนี้ความฝันของฉันที่ฉันตั้งใจทำจะเป็นจริงคงไม่มีใครที่อยากจะผิดพลาด

ไม่มีใครที่ต้องการความผิดพลาด แม้จะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็คือความผิดพลาด

เรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วแม้เศษเสี้ยววินาทีที่ผ่านไป หากมันคือความผิดพลาด

เราก็ไม่สามารถกลับไปแก้ไขมันได้ แต่เราต้องทำวินาทีที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นให้ดีขึ้น ไม่ผิดพลาดอีก

ความทุกข์ที่เกิดจากความผิดพลาด มากน้อยแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับหัวใจของเราว่าเรารับมันได้แค่ไหน

ร้อยล้านคำปลอบโยนจากใครใดๆ ก็มิอาจมาแทนคำปลอบโยนจากตัวเรา

คือการให้อภัยตัวเอง แล้วแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในวินาทีต่อไปหลังจากนี้ให้ดีขึ้น

หากใจเรายังไม่ให้อภัยใจเราเอง ความทุกข์ที่ไม่สามารถหาเหตุผลได้ ย่อมจะเป็นมะเร็งคอยเกาะกินหัวใจ จนวันหนึ่งมันหมดไป

เราอาจจะเป็นแต่ร่างกายที่ไร้ซึ่งหัวใจ เหมือนตัวฉันเฉกเช่นวันนี้ หัวใจ ไร้ซึ่งความรู้สึก ไร้ซึ่งพลัง

มีเพียงแต่ร่างกายที่อ้วนท้วนสมบูรณ์ และมีจิตใจไม่เคยสมบูรณ์เลย

หากแต่ยังมีถ่านสีแดงหมกอยู่ในขี้เถ้าหนาๆ ที่ใกล้จะปะทุขึ้นมา มันเหมือนมีใบไม้เปียกๆมาทับถมไว้ให้มีแต่ ควัน

ไม่มีไฟ มีแต่ควันไว้ไล่ยุง ยังไม่ปะทุเป็นไฟที่โชติช่วง ยังคงต้องปรับ ต้องเปลี่ยน

ต้องหา ต้องเพิ่มเชื้อไฟที่พร้อมจะติดไฟ เปรียบน้ำมันเป็นดั่งกำลังใจและความหวังที่คอยเติมหล่อเลี้ยงไฟ

ให้มีกำลังใจลุกขึ้นอีกครั้ง เพื่อชีวิตของผมเอง


บทความจาก Happylifefic

MIND DIARY เรื่องราว ความทรงจำ ระหว่างทาง

Google play >>> https://goo.gl/PcGlgW

Meb Market

OOkbee