180 เดินไปตามทางแห่งความสุข

180 เดินไปตามทางแห่งความสุข

บุกไปแม้ไร้แสงที่สดใส

รุ่งเช้าจึงพบแสงทองอำไพ

วันไหนๆคือวันนี้ ดีที่สุด……..


บทความจาก Happylifefic

MIND DIARY เรื่องราว ความทรงจำ ระหว่างทาง

Google play >>> https://goo.gl/PcGlgW

Meb Market

OOkbee