Counter Attack เล่ม 4

Counter Attack เล่ม 4

Counter Attack เล่ม 4

ผู้เขียน: Chai Ji Dan / MW แปล
สำนักพิมพ์: Nabu Publishing
หมวด: นิยายวาย Boy Love / Yaoi

Counter Attack เล่ม 4
Chai Ji Dan / MW แปล
www.mebmarket.com
มรสุมลูกแล้วลูกเล่าที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมีแต่จะทำให้คู่รักฟ้าประทานอย่างอู๋สั่วเว่ยกับฉือเฉิ่งรักกันเหนียวแน่นมากขึ้นนอกจากต้าเป่า เอ้อร์เป่า ยังมีซานเป่ามาร่วมเป็นครอบครัวสุขสันต์ด่านคนรักเก่าก็ผ่านมาแล้ว ด่านพ่อตาก็ผ่านมาแล้วไม่ว่าต่อไปจะมีด่านมนุษย์ทองคำอะไรโผล่มาทดสอบเขาอีก อู๋สั่วเว่ยก็ไม่ยั่นอู๋สั่วเว่ยจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเขายอมสละทุกอย่างในชีวิตเพื่อฉือเฉิ่งได้เอาให้ทุกคนซาบซึ้งใจจนน้ำตาหยดแหมะๆ กันเลยทีเดียว!