The Great Love of China ข้าจะตามรักท่านทุกชาติไป

The Great Love of China ข้าจะตามรักท่านทุกชาติไป

The Great Love of China ข้าจะตามรักท่านทุกชาติไป
ผู้เขียน: ลัลล์ลลิล
สำนักพิมพ์: ธุวดารา (ลัลล์ลลิล)
หมวด: นิยายรักจีนโบราณ

ได้รักกันชาตินี้นับเป็นวาสนา ได้รักกันชาติหน้านับเป็นความตั้งใจ
ต่อให้ยกกำแพงหมื่นลี้มาตั้งตรงหน้า ก็ขวางความรักของข้ากับเขาไม่ได้ !
++++++++++++++++
อวี้เหวินเหวินทำงานในพิพิธภัณฑ์สุสานทหารจิ๋นซีมาสามปี
จากนักโบราณคดีผู้มีชีวิตเรียบง่าย
จู่ ๆ วันหนึ่งหุ่นทหารดินเผาที่เธอกำลังบูรณะอยู่เกิดขยับได้ …แถมยังพูดได้ด้วย !
จากวันนั้นชีวิตของอวี้เหวินเหวินพลิกผันสู่กาลเวลาอันไกลโพ้น….ที่ซึ่งเธอได้พบ ‘เขา’ บนกำแพงหมื่นลี้อีกครั้ง
เขา…ผู้เป็นรักแรก รักเดียว และรักสุดท้าย
เขา…ผู้เป็นรักของเธอทุกชาติไป

******************
หมายเหตุ : นิยายชุด 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ขณะนี้มี 5 เรื่อง เฉพาะลำดับที่ 1 และ 2 มีเนื้อหาต่อกัน นอกนั้นเนื้อหาไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลย อ่านแยกได้ค่ะ
1 ดวงใจแห่งโรม (สนามกีฬาโคลอสเซียม)
2 โรม ณ ที่นี้มีรัก (เมืองปอมเปอี)
3 มนตราบาบิโลน (สวนลอยบาบิโลน)
4 ทัชมาฮาล..ตราบคงคาคู่หิมาลัย (ทัชมาฮาล)
5 The Great Love of China ข้าจะตามรักท่านทุกชาติไป (กำแพงเมืองจีน)

**นิยายเรื่องนี้ยังไม่มีแพลนตีพิมพ์เป็นเล่ม ขณะนี้มีจำหน่ายเฉพาะในรูปแบบ E-book นะคะ

The Great Love of China ข้าจะตามรักท่านทุกชาติไป
ลัลล์ลลิล
www.mebmarket.com
ได้รักกันชาตินี้นับเป็นวาสนา ได้รักกันชาติหน้านับเป็นความตั้งใจต่อให้ยกกำแพงหมื่นลี้มาตั้งตรงหน้า ก็ขวางความรักของข้ากับเขาไม่ได้ !++++++++++++++++อวี้เหวินเหวินทำงานในพิพิธภัณฑ์สุสานทหารจิ๋นซีมาสามปี จากนักโบราณคดีผู้มีชีวิตเรียบง่ายจู่ ๆ วันหนึ่งหุ่นทหารดินเผาที่เธอกำลังบูรณะอยู่เกิดขยับได้ …แถมยังพูดได้ด้วย !จากวันนั้นชีวิตของอวี้เหวินเหวินพลิกผันสู่กาลเวลาอันไกลโพ้น….ที่ซึ่งเธอได้พบ ‘เขา’ บนกำแพงหมื่นลี้อีกครั้งเขา…ผู้เป็นรักแรก รักเดียว และรักสุดท้าย เขา…ผู้เป็นรักของเธอทุกชาติไป******************หมายเหตุ : นิยายชุด 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ขณะนี้มี 5 เรื่อง เฉพาะลำดับที่ 1 และ 2 มีเนื้อหาต่อกัน นอกนั้นเนื้อหาไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลย อ่านแยกได้ค่ะ1 ดวงใจแห่งโรม (สนามกีฬาโคลอสเซียม)2 โรม ณ ที่นี้มีรัก (เมืองปอมเปอี) 3 มนตราบาบิโลน (สวนลอยบาบิโลน)4 ทัชมาฮาล..ตราบคงคาคู่หิมาลัย (ทัชมาฮาล)5 The Great Love of China ข้าจะตามรักท่านทุกชาติไป (กำแพงเมืองจีน)**นิยายเรื่องนี้ยังไม่มีแพลนตีพิมพ์เป็นเล่ม ขณะนี้มีจำหน่ายเฉพาะในรูปแบบ E-book นะคะ