กระบี่ร้าย..บุปผาหลงเล่ห์

กระบี่ร้าย..บุปผาหลงเล่ห์

กระบี่ร้าย..บุปผาหลงเล่ห์
ผู้เขียน: ใยแก้ว
สำนักพิมพ์: ใยแก้ว
หมวด: นิยายรักจีนโบราณ

ไป่หลิน…สาวงามผู้ยากไร้ถูกซื้อเข้ามาเป็นว่าที่สะใภ้ในตระกูลเศรษฐี
อี้หยาง…ว่าที่สามี ผู้หาใช่บุรุษแท้ไม่!
หากการณ์นี้นางมิได้อาทรร้อนใจ สาวน้อยมิพรักพร้อมที่จะออกเรือน และยินดีที่ได้’เพื่อนสาว’มาแทนที่’สามี’เป็นยิ่งนัก
ทว่า…ภายใต้ร่างสูงโปร่งใบหน้างดงาม กิริยาอ่อนช้อย หากบางคราฉายชัดแววตาร้อนแรงแห่งบุรุษ
บางสัมผัสจากมือใหญ่ บางลมหายใจที่ทอทาบมาบนผิวเนื้อเนียน…ช่างร้อนรุ่มแผดเผาให้หวิวไหวใจแทบขาด
…มันช่างแปลกยิ่งนัก หรือนางจักหลงรักเขาเสียแล้ว…

กระบี่ร้าย..บุปผาหลงเล่ห์
ใยแก้ว
www.mebmarket.com
ไป่หลิน…สาวงามผู้ยากไร้ถูกซื้อเข้ามาเป็นว่าที่สะใภ้ในตระกูลเศรษฐีอี้หยาง…ว่าที่สามี ผู้หาใช่บุรุษแท้ไม่!หากการณ์นี้นางมิได้อาทรร้อนใจ สาวน้อยมิพรักพร้อมที่จะออกเรือน และยินดีที่ได้’เพื่อนสาว’มาแทนที่’สามี’เป็นยิ่งนักทว่า…ภายใต้ร่างสูงโปร่งใบหน้างดงาม กิริยาอ่อนช้อย หากบางคราฉายชัดแววตาร้อนแรงแห่งบุรุษบางสัมผัสจากมือใหญ่ บางลมหายใจที่ทอทาบมาบนผิวเนื้อเนียน…ช่างร้อนรุ่มแผดเผาให้หวิวไหวใจแทบขาด…มันช่างแปลกยิ่งนัก หรือนางจักหลงรักเขาเสียแล้ว…