บุญเยี่ยมจะเป็นดอกเตอร์

บุญเยี่ยมจะเป็นดอกเตอร์

บุญเยี่ยมจะเป็นดอกเตอร์
ผู้เขียน: พล ชนบท
สำนักพิมพ์: พล ชนบท
หมวด: วรรณกรรมเยาวชน


บุญเยี่ยมจะเป็นดอกเตอร์
พล ชนบท
www.mebmarket.com
บุญเยี่ยมเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนในสังคมชนบท ที่พยายามก้าวข้ามคำดูถูกจากบุคคลภายนอก กับคำว่า ยากจน บ้านนอก ด้อยการศึกษา กับความฝันที่จะเป็นดอกเตอร์ ด้วยความขยัน มุ่งมั่น กับจิตใจที่เข้มแข็ง จึงทำให้บุญเยี่ยมเป็นบุญเยี่ยมจนถึงทุกวันนี้